ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

به روشنی اهدافتان از راه اندازی وب سایت را برای خود مشخص کنید و به دیدگاه و برنامه دقیقی برای وب سایت مطلوبتان برسید. نیازهای مشتریان و مخاطبان سایت را سرلوحه برنامه ریزی خود قرار دهید

وب سایتهای رقیب خود را بررسی کنید تا بتوانید چشم انداز خود را پالایش و پرورش دهید

با ما تماس بگیرید و با ما مشاوره کنید

در صورتی که صحبت اولیه موفقیت آمیز باشد وقتی برای بررسی کامل جزییات تعیین کنید

در تعیین جزییات دقیق باشید و به تجربه و پیشنهادهای طراح توجه کنید. رسیدن به چهارچوبی مشخص در رضایت آتی شما از کاری که تحویل خواهید گرفت اهمیت اساسی دارد

مطابق نیازهای سایت و طبق پیشنهاد طراح فضای هاست تهیه کنید

سعی کنید در دوره ای که طراح در حال پیشبرد کار است در دسترس وی باشید

طراح سایت را برای بازبینی شما بارگذاری خواهد کرد. در این مرحله اگر تغییرات و نکات جزیی به نظرتان رسید با طراح در میان بگذارید. پس از اصلاحات این مرحله طراح کار را به شما تحویل خواهد داد

اگر قصد دارید خود یا نماینده یا یکی از کارکنانتان مدیریت سایت را بر عهده بگیرید برای شما فیلم های آموزش کار با پنل مدیریت سایت در روی پنل مدیریت سایت موجود می باشد

مترصد فناوریها و روندهای نوین وب باشید. هر اندازه که سایت شما عالی طراحی شده باشد پس از مدتی نیاز به نوسازی خواهد داشت. برای موفقیت در فضای وب همیشه به فکر بهبود وب سایت خود باشید

شما طرفدار کدام تیم هستید؟
پرسپولیس
استقلال