ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

نرم افزار حسابداری اصناف

 

اطلاعات پایه
امکان تعریف اشخاص در سطح معین و تفصیلی
امکان تعریف سقف اعتبار اشخاص جهت حسابهای باز و چک وصول نشده
امکان تعریف قیمت پیش فرض کالا ، جهت همکار ، نماینده ، ویزیتور و ...
امکان تعریف سرفصل دلخواه در سه سطح کل ، معین ، تفصیلی
امکان تعریف کالا ، خدمات ، انبار
امکان کد فنی و کد دلخواه برای هریک از کالاها
امکان کد پیشرفته براساس فرمول
امکان تعریف بارکد برای هریک از کالاها
امکان تعیین نقطه سفارش یا حداقل تعداد موجودی برای هر کالا
امکان انبار تصویری کالا و ذخیره کردن دو عکس برای هر کالا
امکان تعریف جدول مشخصات فنی و تکمیلی برای هریک از کالاها
امکان تعریف سه واحد شمارش و ضرایب بین واحدها برای هریک از کالاها
امکان تعریف ابتدای دوره کالا
امکان تعریف صندوق ، بانک ، دسته چک ها
امکان تعریف هزینه در سطح معین و تفصیلی
امکان گروه بندی کالا ، انبار ، اشخاص ، بانک ، هزینه در سه سطح
امکان تعریف کاربران با سطح دسترسی قابل تعریف
انواع فاکتورها - انبارداری
امکان ثبت و مدیریت فاکتور فروش
امکان ثبت فاکتور فروش فروشگاهی جهت تسریع در فروش
امکان ثبت و مدیرت برگشت ار فروش
امکان ثبت و مدیریت فروش امانی
امکان ثبت و مدیریت پیش فاکتور
امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش
امکان ثبت و مدیریت حواله خروج از انبار
امکان تبدیل حواله خروج از انبار به فاکتور فروش
امکان ثبت و مدیریت انتقال انبار به انبار
امکان ثبت و مدیریت فاکتور خرید
امکان ثبت و مدیریت برگشت از خرید
امکان ثبت و مدیریت خرید امانی
امکان ثبت و مدیریت سفارش خرید
امکان تبدیل سفارش خرید به فاکتور خرید
امکان ثبت و مدیریت رسید ورود به انبار
امکان تبدیل رسید ورود به انبار به فاکتور خرید
امکان ثبت کمیسیون واسطه(درصدی- مبلغی) برای فاکتورها
امکان ثبت انواع تسویه در فاکتورها (نقد،نسیه، چک، درج هزینه ها و عوارض)
امکان ثبت دریافت و پرداخت از طریق کارت بانک در فاکتورها
امکان ثبت دریافت و پرداخت از طریق حواله بانکی در فاکتور
امکان ثبت تخفیف در صدی و ریالی برای کل فاکتور
امکان ثبت تخفیف در صدی و ریالی برای هر سطر فاکتور
امکان نمایش سود و زیان در فاکتور فروش
امکان ثبت مالیات سه درصد بر ارزش افزوده
عملیات چک
امکان صدور چک در وجه اشخاص ، صندوق ، بانک ، هزینه
امکان صدور چک در وجه شرکا
امکان ثبت عملیات بر روی چک پرداختی ( اعلام وصول ،ابطال ، عودت)
امکان ثبت چک دریافتی
امکان ثبت واگذاری چک دریافتی به بانک ، اشخاص ، هزینه ، حساب خاص
امکان ثبت واگذاری چک دریافتی به شرکا
امکان ثبت عملیات بر روی چک دریافتی(اعلام وصول،برگشتی،وصول دستی)
امکان انواع جستجو و مرتب سازی در مدیریت چک ها
امکان ویرایش چک ها در هر وضعیت
هشدار چک براساس تاریخ سررسید چک های دریافتی و پرداختی
امکانات حسابداری
امکان ثبت سند حسابداری به صورت دستی
امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت نقد
امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت حواله بانکی
امکان ثبت عملبات انتقال بانک به بانک
امکان ثبت عملیات پرداخت هزینه ها از بانک ، صندوق و یا اشخاص
امکان ثبت خودکار سند اختتامیه و افتتاحیه
امکان همزمانی کار در دو دوره مالی
گزارشات
امکان تهیه گزارش مرور حساب ها
امکان تهیه گزارش اشخاص با ریز فاکتور وچک
امکان تهیه گزارش مغایرت اشخاص ، قابل تطبیق با پرینت همکار با ذخیره علامت
امکان بررسی عملکرد واسطه های یک فاکتور
امکان بررسی عملکرد تحویل دهنده های یک فاکتور
امکان بررسی گردش و مانده یک شخص و زیرمجموعه های آن (در سطح تفصیلی)
امکان تهیه گزارش کاردکس تعدادی کالا
امکان تهیه گزارش کاردکس ریالی کالا
امکان تهیه گزارش پرونده خروج کالا
امکان تهیه گزارش تعداد و میزان فاکتورهای خرید و فروش هر شخص
امکان تهیه گزارش تعداد و میزان خرید و فروش هر کالا
امکان تهیه گزارش گردش انبار
امکان تهیه گزارش موجودی انبار
امکان تهیه گزارش گردش و مانده صندوق
امکان تهیه گزارش گردش و مانده بانک
امکان تهیه گزارش لیستی کالاها به همراه مشخصات فنی واطلاعات تکمیلی کالا
امکان تهیه گزارش مغایرت بانک ، قابل تطبیق با پرینتبانک با ذخیره علامت
امکان تهیه گزارش سابقه چک و نمایش تمامی عملیات ثبت شده برای یک چک
امکان تهیه گزارش از چک های دریافتی و پرداختی
امکان تهیه گزارش وضعیت برگه های یک دسته چک
امکان تهیه گزارش خلاصه اسناد در بازه زمانی تعیین شده
امکان تهیه گزارش لیست اسناد
امکان تهیه دفتر کل،معین،تفصیلی،روزنامه
امکان تهیه دفتر روزنامه
امکان تهیه تراز کل ، معین
امکان تهیه تراز آزمایشی
امکان تهیه گزارش سود و زیان کلی
امکان تهیه گزارش سود و زیان مقطعی
امکان تهیه گزارش سود براساس کالا یا گروهی خاص از کالاها
امکان تهیه گزارش سود براساس یک شخص یا گروهی خاص از اشخاص
امکان تهیه نمودارهای آماری (خرید،فروش،هزینه ها،اشخاص)
امکان تهیه نمودارهای آماری چک
امکان تهیه نمودارهای سود
امکان مشاهده عملکرد کاربران
امکان تغییر در ظاهر گزارشات توسط گزارش ساز و تهیه گزارش جدید
سایر امکانات
امکان تعریف محیط های مستقل حسابداری به صورت نامحدود
امکان انتقال اطلاعات پایه از یک محیط به محیط دیگر
امکان چاپ بارکد
امکان خروجی به word و excel
امکان مدیریت لیست سیاه شخص
امکان مدیریت لیست سیاه شماره حساب چک ها
امکان راس فاکتور و چک
امکان چاپ سریع گزارشات
قابل ارتقاء به نسخه شبکه

 

خرید اینترنتی نرم افزار اصناف

شما طرفدار کدام تیم هستید؟
پرسپولیس
استقلال